دبیرستان دخترانه ایران خمینی شهر

وطن يعني اذان عشق گفتن
وطن يعني غبار از عشق رفتن
نماز خون به خونين شهر خواندن

مهاجم را ز خرمشهر راندن
سپاه جان به خوزستان كشيدن
شهادت را به جان ارزان خريدن
وطن يعني هدف يعني شهامت
وطن يعني شرف يعني شهادت
وطن يعني شهيد ، آزاده ، جانباز
شلمچه ، پاوه ، سوسنگرد ، اهواز
وطن يعني شكوه سرفرازي
وطن يعني ز عالم بي نيازي
وطن يعني گذشته ، حال ، فردا
تمام سهم يك ملت ز دنيا
وطن يعني چه آباد و چه ويران
وطن يعني همين جا ، يعني ايران

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:26  توسط مدیردبيرستان  | 

آنقدر بر خاک مرده این باغ نهال سبز می کارم تا باغبان شرمنده شود .
اگرچه برای کاشتن نهال باید خاک را بشکافم ، شاید به جرم اینکار باغبان از من بیزار شود .
ملالی نیست ، بگذار بیزار بشود . آن زمان که سبزی نهال هایی که من با دستان خود ، با عشق ، با اشک کاشتم ، پیکر باغ را فرا گیرد ، باغبان لبخند خواهد زد .
حتی اگر طناب دار مرا به شاخه های همان نهالی که من جانش بخشیدم ، آویزان کند ، خوشحال خواهم شد، هنگامی که جسمم از درختی آویزان است و در برابر اراده بادی که به هر سو می کشاندش ، می خواهد اما نمی تواند که مقاومتی داشت باشد ، نفسم که بند می آید ، نوک دست ها و پاهایم که سپیدیشان را به کبودی می سپارند ، آخرین تصویری که در روحم ثبت شود انبوه درختان سبز باشد و باغبانی که دیگر سبز شده است . تنها گناهش سرخ پنداشتن منست ، می بخشم .
باز هم سربلند خواهم بود که تلاش تک تک سلول های بدنم برای ادامه حیات ، لرزش اندامم در جستجوی نفس ، درخت سبزی که صبورانه سنگینی وزنم را تحمل می کند خواهد لرزاند و آن گاه برگ های زرد و پاییزی اش ، برگ های پبر و مرده اش در فشار این تکان فرو خواهد ریخت .
حتی مرگم خط سبزی بر پیکر همه مرگ ها خواهد بود ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۱ساعت 12:14  توسط مدیردبيرستان  | 

مشخصات کادر اجرایی دبیرستان ایران

خانم طاهره مهرابی    مدیرمدرسه

خانم زهره منصوری     معاون پرورشی

خانم شهره جوزدانی   معاون آموزشی

خانم مهری یکتایی      معاون اجرایی

خانم مژگان رضایی      معاون فن آوری

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:15  توسط مدیردبيرستان  | 

مشخصات دبیران

1- فریبا ترکی          دبیر علوم اجتماعی

2-زهراشریعتی        دبیر عربی

3- زهره صادقیان        دبیر فیزیک

4- مریم زارعان             دبیر زبان

5- عذرالسادات کاظمی   دبیر ریاضی

6- سکینه موحدی زاد          دبیر جغرافیا 

7- رضوان شاهین              دبیر شیمی

8-اعظم جعفری                دبیر زیست

9-شکوفه حسن پور           دبیر تاریخ

10-الهه رضوی               دبیر ادبیات

11- نسرین فرکیان           دبیر ریاضی

12- بتول مغاره زاده           دبیر ادبیات

13- مریم عربیان               دبیر ادبیات

14- زهره السادات مرتضوی     دبیر الهیات

15 - مریم انتشاری               دبیر ورزش

16- مریم عادل نیا                 دبیر ورزش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ساعت 8:18  توسط مدیردبيرستان  |